PİRİNÇOĞLU İNŞAAT A.Ş.

Kalite ve İş Güvenliğiİnşaat sektöründeki değişim ve gelişmeler doğrultusunda, hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak için sürekli gelişme göstererek, günümüz rekabet koşulları içinde en iyi olmak, tüm kurum çalışanlarının da katkıları ile her zaman iç ve dış denetimlere açık, kaliteli ve dinamik bir iş yeri ortamı oluşturarak Türk İnşaat Sektörüne katkı sağlamak Pirinçoğlu İnşaat A.Ş.'nin kalite politikasıdır.

Müşterilerine en yüksek hizmet kalitesinin sunulmasında;

• Kalite hedeflerinin saptanması ve bu hedefler doğrultusunda çalışılmasını sağlamak,
• Projeleri sözleşme, teknik şartname ve yasal mevzuatlara tam manasıyla uyarak hatasız inşa etmek,
• Proje çözümlerinde; çağdaş, kaliteden ödün vermeden, optimum maliyetlerle işi taahhüt edilen zamanda eksiksiz teslim etmek,
• Müşterilerin ve çalışanların memnuniyetini sağlamak. Sürekli gelişimi hedef alıp, çalışanların bilgi ve becerilerinin yükseltilmesini sağlamak,

• Tüm çalışanların katılımıyla sistemi sürekli geliştirmek, yönetim organizasyonu sayesinde hızlı ve etkin kararlar almak ve tüm birimleri arasında etkin koordinasyonu sağlamak ilkeleri kalite politikasının temellerini oluşturmaktadır.

• Benimsediğimiz “temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim” sloganından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

• Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmak,
• Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
• Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
• Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
• İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
• İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
• Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,
• Bu doğrultuda sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.