PİRİNÇOĞLU İNŞAAT A.Ş.

Proje Yönetimi
İnşaat projelerinde "Proje Yönetimi" nin başarılı olarak uygulanması için, "Zaman", "Kalite" ve "Maliyetler'in yönetilmesi en kritik aktivitedir.

Pirinçoğlu İnşaat A.Ş. yöneticileri, önemli inşaat projelerinde yönetim kademelerinde görev almıştır. Pirinçoğlu İnşaat A.Ş projelerin yatırım süreçlerinde ve tüm tasarım, satınalma ve inşai aktivitelerin yönetimi ve koordinasyonu konularında detaylı hizmetler sunmaktadır.

Pirinçoğlu İnşaat A.Ş projelerin özel ihtiyaçlarına göre, en optimum satınalma ve ihale stratejilerinin uygulanmasında kapsamlı satın alma ve ihale yönetimi bilgisine sahiptir. Uygulama hizmetlerimiz aşağıdaki gibi gruplanabilir;

• Proje Yönetimi
• Tüm tasarım, ihale ve inşaat aktivitelerinin koordinasyonu ve yönetimi ile ilgili verilen geniş hizmetler aşağıda özetlenmektedir.
• Proje Tanımının Yapılması ve Proje Teslim Sistemi Stratejilerinin Oluşturulması
• Bütçe Hazırlama ve Maliyet Takibi
• Tasarım Standartlarının ve Kılavuzlarının Geliştirilmesi
• Tasarım Yönetimi ve Tasarım Sürecinin İzlenmesi
• İhale Yönetimi
• Satın Alma, Planlama ve Lojistik Koordinasyonu
• İnşaat Kontrol Hizmetleri
• İnşaat Yönetimi
• Kalite Güvence Programının Oluşturulması
• Raporlama Sisteminin Oluşturulması ve Aylık İlerleme Raporu Hazırlanması
• Master İş Programının Oluşturulması
• İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Hizmetler